View Single Post
Old 20-01-2010, 09:41   #52
alexa
Junior Member
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 384
Default

Bod č. 6 zápisu výboru KCHČSV ze dne 5. 12. 2009 řešil pouze domnělé formální pochybení. Na základě dodatečného zjištění k tomuto pochybení nedošlo, proto byl bod v plném rozsahu zrušen. Nebylo v něm řešeno uznání či neuznání bonitace, či zpochybněny zadané bonitační kódy. Tato bonitace nebyla pořádána českým klubem, tudíž českému klubu ani nepřísluší podobné závěry dělat. Toto příp. přísluší střešní kynologické organizaci v Polsku. KCHČSV v ČR bere na vědomí zadané bonitační kódy (kopie bonitačních karet byly českému klubu předány) jako kteroukoliv jinou informaci z bonitace v zahraničí (tzn. veškeré dříve pořádané bonitace v zahraničí, které nepořádal KCHČSV v ČR, což byla pouze bonitace v italské Pavii 2008 ).

Kdokoliv má právo uspořádat bonitaci bez toho, aniž by se na to ptal českého nebo slovenského klubu. Pokud by na takovou bonitaci však jel např. český majitel se svým psem, nebude mu tato bonitace uznána pro chovnost v ČR, pokud nebyla přímo českým klubem pořádána (což je tento případ). KCHČSV uznává pro zařazení mezi chovné jedince v ČR u psů v majetku osob žijících v ČR pouze bonitace pořádané českým klubem.

Od roku tuším 2008 je na základě vzájemné dohody mezi KCHČSV v ČR a SR navzájem mezi ČR a SR uznáván bonitační kód / měření, avšak test povahy musí pes absolvovat ve své zemi (test povahy není zatím v ČR a SR jednotně prováděn). Tzn. český majitel může absolvovat bonitaci na Slovensku a naopak, ale poté musí ještě nechat přezkoušet povahu na bonitaci pořádané "svým" klubem.

Při zahraničním krytí platí, že plemeník musí být chovný ve své zemi a splňovat podmínky pro zařazení do chovu včetně DKK. Splnění chovných podmínek v zahraničí je nutné prokázat doklady vystavenými zahraničním Klubem chovatelů ČSV, nebo pověřeným zahraničním orgánem, ještě před vystavením krycího listu.

Karel Skoupý

Last edited by alexa; 20-01-2010 at 13:43.
alexa jest offline   Reply With Quote