Go Back   Wolfdog.org forum > Česky > Cluby & nařízení

Cluby & nařízení Informace o klubech pro ČSV v jiných zemích, nařízení týkající se ČSV a omezení britského Kennel Clubu...

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 05-03-2009, 13:35   #1
alexa
Junior Member
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 384
Default Ing. Monika Soukupová

Vážená paní inženýrko,

vždycky když píšu odpověď na nějaký Váš dotaz, nebo dotaz který místo Vás položil někdo jiný, je mi předem jasné, že nic z toho co napíšu nebude dobře, všechno bude pro Vás – cituji: „slušně řečeno úsměvné“. Jistě, nestudoval jsem ani kynologii ani genetiku na vysoké škole, takže samozřejmě musím být v tomto ohledu naprostý blbec. Vy zase nejspíš neumíte spočítat spalovací motor, či navrhnout a vyprojektovat čistírnu odpadní vody, či úpravnu pitné vody… Ostatně nemusí mě to ani tak moc mrzet, protože parta nekompetentních blbců je podle Vás i celá chovatelská komise (a zřejmě i zbytek výboru), protože jen Vy víte všechno nejlépe, a jen Vy máte ten jediný správný recept, jak plemeni nejvíce prospět. Jaký? No přece VOLNÝ CHOV! My Vám jen závidíme Vaše úspěchy, snažíme se Vám házet klacky pod nohy a poškozovat pod vlivem té hrozné sžírající závisti Vaše odchovy.

Nicméně – abych použil jména která znají asi všichni – jsou podle Vás podobní nekompetentní, jak bych to řekl slušně, no třeba neodborníci, zřejmě i např. Dr. Dostál nebo autor knihy „Chov psů v roce 2000“ (kterou asi četl minimálně každý druhý pejskař) Dr. Wachtel, kteří oba zdůrazňují nutnost řízeného chovu a rovnoměrného využití i ne zcela „dokonalých“ jedinců, a tuto nutnost zdůvodňují přežitím plemene. No asi tomu nerozumnějí, vždyť Vy na to máte školu…

Jistě, volný chov (pravděpodobně spolu s „neviditelnou rukou trhu“) to samozřejmě zajistí nejlépe, drtivá většina „obyčejných“ lidí – majitelů fen – se se zavedením volného chovu samozřejmě začne intenzivně věnovat studiu rodokmenových kvalit všech možných psů, přičemž se domluví s majiteli ostatních, pro tohoto psa vhodných fen, jestli s ním nebudou náhodou chtít také krýt, aby tak společně zajistili rovnoměrné využití plemeníků. Vždyť kdo by se dnes díval na to, jestli je pes „úspěšný výstavní šampión“ – raději přece každý nakryje třeba „jen“ velmi dobrým, ale málo využívaným psem. No – konec pohádky o zodpovědných chovatelích hledajících jen a pouze blaho celého plemene…

Zřejmě „z osobního rozmaru“ a také aby mohla podle své momentální nálady interpretovat výsledky DKK, chovatelská komise (společně s výborem) prosadila ukončení „rentgenové turistiky“, která byla umožněna ještě za doby působení minulé CHK (jejíž jste byla členkou a poradkyní chovu) – stejně tak byl zaveden podrobný protokol, který dává mnohem detailnější informace o stavu kyčelního kloubu, než jen stupně A-B-C-D-E.

Pořád mi nějak nejde do hlavy, jak a proč se stalo, že v roce 1999 bylo zastoupení plemeníků v jednotlivých skupinách (I až VII) vcelku rovnoměrné (procentuálně po skupinách 18 – 8 – 10 – 13 – 23 – 18 – 10) a v roce 2005 byly skupiny III, IV a VII prakticky na vymření (a není vůbec jisté, jestli se je podaří zachránit, protože stavět třeba jen na jednom psovi schopném krytí je trochu málo). Dovolím si zde odcitovat část zprávy o chovu přednesené na konferenci 06/2008:

Vzhledem k nerovnoměrnému využití plemeníků jednotlivých skupin a jejich potomků došlo ke stavu, kdy se v roce 2005 nacházela ve skupinách V a VI již více než polovina chovných psů a fen ČSV v ČR schopných reprodukce. Přitom bylo v letech 1998 a 1999 k dispozici 52 plemeníků v 7 skupinách a skupině pro volný chov. 47 z nich bylo hodnoceno na DKK stupněm A. Z těchto 52 plemeníků nikdy nekrylo 20. 15 z těchto dvaceti bylo hodnoceno na bonitaci jako výborní. Tady jsou jmenovitě někteří s vyhodnocením DKK A: Bass Vnuci Karpat, Dor ze Slivníku, Dyn ze Slivníku, Jack Šedá eminence, Dok z Braunstainova dvora, Argo od Vysoké skály, Bak od Vysoké skály, Cady od Úhoště, Amur Vlčí stezka, Brix od Buližníku, Charon Šedá eminence (prodán do Itálie jako dospělý), Andy Přepychová zahrada

A dále:


Na pováženou bylo mnohonásobně opakované použití zvláště některých plemeníků, například Colta Zepeř - jenž kryl v roce 1994 4x a do roku 2000 celkem 9x. Přitom se ve spojení s ním objevovaly opakovaně těžké DKK. Z dalších:- Amur z Ďáblova kaňonu kryl v letech 1998 až 2002 celkem 12x- Bratři Agar, Ali a Akim Reolup, synové Amura, kryli za léta 1998 až 2004 celkem 20x- Rekord ve využití jednoho plemeníka během jednoho roku drží Adon Irpruš - byl využit 6x

Ano, je snadné ukázat třeba na „spoustu těžkých hlav“ (spousta je podle mě „víc než málo“ – o několika těžších hlavách vím, ale ne o spoustě…), které se v poslední době vyskytly. Ony se totiž za Vašeho působení v CHK jistě žádné nevyskytly (nebo že by ano?). Také CHK sama upozornila, cituji:


Počítali jsme s tím, že k určitému zvýšení výskytu exteriérových nedostatků při využití co největšího počtu plemeníků dojde. Je to přijatelná cena za udržení variability populace. Tyto odchylky ale musíme mít pod kontrolou a udržovat je v přijatelných mezích.

Nezlobte se na mě, ale „debata“ s Vámi začíná být trošku monotónní. Probíhá podle stále stejného scénáře. Položíte otázku, necháte si na ni odpovědět, a pak napíšete jak jsou všichni kromě Vás hloupí, nekompetentní, závistiví atd. Vždy je všechno špatně. Dám ještě jeden příklad, který dokresluje systém těchto „dotazů“ – Dana Matušincová byla na speciální výstavě vedoucí kruhu, čehož promptně využili někteří (kteří moc dobře vědí, že Oskar se nikdy ovlivňovat nenechá) k tomu, aby o Daně začali rozšiřovat, že Oskara ovlivnila při posuzování. Na příští výstavě jsme si řekli dobře, stejně nemá být kdo v kantýně, tak tam bude Dana – aspoň nebude zas nikdo říkat, že ovlivňovala rozhodčí. A světe div se - zase to bylo špatně! Důvodem tentokrát bylo, že „hlavní poradkyně chovu se ani nešla podívat na vystavované psy“ (z nichž drtivou většinu už dávno zná).

Pokud by komunikace s Vámi byla aspoň trošku konstruktivní, v pořádku. Na rozdíl od Vás mi nevadí, když si „dovolí“ někdo mít svůj vlastní názor. Ale ona konstruktivní není – drží se stále stejného, už trošku otřepaného schématu. Váš konstruktivní přístup a snaha pomoci plemeni jsou zřejmé i z toho, že jste od začátku roku 2005 do dnešního dne přes opakované žádosti a urgence nepředala bonitační karty do roku 2004 včetně, za jejichž správu jste jako poradkyně chovu byla zodpovědná, ani žádná měřidla, softwarové vybavení v majetku klubu apod. Dokonce Vám předání bonitačních karet uložila konference 06/2008 (kde jste přiznala, že bonitační karty máte, ač jste dříve někdy tvrdila i opak), a to nejpozději do podzimních bonitací 2008. Měla jste na to tedy od konference téměř čtyři měsíce. Chovatelská komise v roce 2005 – co se týká podkladů – vycházela z „bodu nula“. Další spolupráci Vám CHK tehdy nabízela – Vy jste byla ta kdo ji odmítla. Stejně tak jako teď účast na schůzce českého a slovenského klubu, kam jste opět byla pověřena konferencí jako náhradník, pokud nebude moct jet pan Hartl. Proč jste to tedy neodmítla už na konferenci, poškodilo by to Vaši image? No jistě, přece nebudete spolupracovat a zahazovat se s takovými hlupáky. Pak ovšem nechápu, proč se vůbec na něco ptáte, pokud to ovšem nejsou vyloženě účelové otázky.

Karel Skoupý

P.S.: Všechno co jsem tady napsal můžu doložit, kdybyste, vážená paní inženýrko, zase někomu chtěla blbnout hlavu a obracet to naruby. Tento můj „příspěvek“ je určen pro zveřejnění na www stránkách Wolfdog.org – nepřeji si jeho zveřejnění, a to ani jako celku, ani jeho částí, na jiných www stránkách (mnohdy poněkud pochybných, s nimiž rozhodně nehodlám jakýmkoliv způsobem spojovat svoje jméno), ani jinde bez mého výslovného souhlasu.

Last edited by alexa; 05-03-2009 at 14:00.
alexa jest offline   Reply With Quote
Old 05-03-2009, 17:23   #2
Monika
Junior Member
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 346
Default Monika

Tak jsem se pracně zaregistrovala a ono mne to pustilo dál.....

Vážený pane Skoupý, náš spor nezačal a není o psech! To jsou pro mne spory malicherné a lecos dokáži pochopit, vysvětlit či uznat svou chybu. Československé vlčáky opravdu miluji, nejsem ale zřejmě tak uvědomělá soudružka jako vy, jsem svobodomyslná a mám svou představu o ČSV, vy zřejmě také. Tam kam se ale snažíte strhnout a zavést mou pozornost mne opravdu nezajímá. V tom nevidím zásadní problém.


Pro oživení a krátkou paměť:

Důvod rezignace Jindřicha Jedličky
Dne 13.2.2005 jsem funkcionářům Klubu a pobočky odeslal elektronickou poštou následující zprávu:

Rezignuji na funkci (oblastního) poradce chovu a člena chovatelské komise. Doufám, že to šmírákům bude stačit k tomu, aby přestali číst to, co jim nenáleží. Zakazuji publikaci jakékoli části z knihy československý vlčák, kapitola IV. až VII, jichž jsem autorem. Žádám redakční radu zpravodaje, aby odstranila z webu KCHČsV všechny mé články a fotografie. Doufám, že budu moci tento svůj krok vysvětlit i ostatním členům Klubu ve Zpravodaji. Do týdne požádám o vyškrtnutí ze seznamu mezinárodních rozhodčích FCI a ČMKU, zajistěte si proto včas rozhodčího na dubnovou bonitaci. Věřím, že se s šmíráky, kteří čtou cizí poštu, již nikdy v životě nebudu muset setkat. Nesnesl bych to.

Jindřich Jedlička

Domnívám se, že členům Klubu, kteří nebyli téhož dne přítomni na jednání v Příbrami, dlužím vysvětlení. Zde je:
Činnosti, na které jsem nyní rezignoval, vyžadují jistou míru autority, neboť jsou spojeny s pravomocí a s ní související odpovědností. Posuzovatel, zejména když vede práci bonitační komise, rozhoduje o zařazení zvířete do plemenitby. Svým podpisem ručí za to, že zvíře není nositelem diskvalifikující vady ve smyslu standardu plemene. Poradce chovu vydává souhlas s krytím i se zápisem narozených štěňat do plemenné knihy. Svým podpisem ručí za to, že byly splněny podmínky chovatelského a zápisního řádu, a chovatelská dokumentace je tak spolehlivým dokladem o původu zvířat.
Zmíněná míra autority se obtížně získává, již proto, že nelze udělat radost všem. Vyřazení zvířete či neuskutečněné spojení zvířat nebo zápis štěňat je pro chovatele ztrátou, je často konfliktní situací a pro odpovědného činovníka stresem. Ony činnosti jsou vykonávány pro Klub, zdarma, ve volném čase. Je tedy poměrně samozřejmé, že poradce chovu či rozhodčí očekávají přiměřenou míru podpory své autority ze strany Klubu. A přinejmenším do závěru 90-tých let tomu tak i bylo.
V oné době jsem byl hlavním poradcem chovu. V klubu vznikla velmi nepříjemná atmosféra, kdy věcná, často dosti odborná stanoviska byla jistými členy převáděna do osobní roviny, namísto věcných argumentů bylo používáno "podsouvání" údajných osobních zájmů, vykonstruovaných nekalých motivů. Pokládal jsem to za důsledek vlastních nedostatků v komunikaci s členy klubu a ke dni konference Klubu 2001 jsem požádal o uvolnění z funkce hlavního poradce chovu. Doufal jsem tehdy, že se tím situace uklidní. To se však nestalo.
Stejná skupina členů jen zaměřila svoji "pozornost" jinam. Napadáni a nespravedlivě očerňováni byli jak paní rozhodčí Šimáčková, paní poradkyně chovu Maková, nejvíce se však toto jednání muselo dotýkat paní rozhodčí a poradkyně chovu české pobočky ing. Soukupové, kterou znám, tuším, od roku 1988 a jejíž práce pro Klub a pro plemeno československý vlčák si velmi vážím. Z vlastní zkušenosti vím, že kampani založené na polopravdách se nelze účinně ubránit bez pomoci ostatních členů. Jakmile vyvrátíte jednu lež, nasype se na vás pět jiných. Velmi tomu napomáhá anonymní prostředí internetu. V e-mailové konferenci či v diskusním fóru je možné vystupovat pod přezdívkou. Skutečné virtuozity dosáhl v této disciplíně pan Pavel Hanuška, který v jednu chvíli vystupoval hned ve třech identitách a vlastní výmysly si pod druhým a třetím jménen sám dosvědčoval. Účinné pomoci ze strany Klubu se napadané funkcionářce nedostalo, někteří se "sporem" bavili, jiní podle zákonů smečky šli po stejné kořisti, a snaha menší části slušných lidí byla pitoreskně obrácena tak, že se pan Hanuška dokonce napasoval do role oběti. Tato situace trvá víceméně dodnes.
Jenže v závěru minulého roku dostala nový, v mých očích otřesný rozměr. Protože byl náhle ukončen webhosting klubových stránek u firmy Altair communications, byly nějaký čas nefunkční adresy elektronické pošty funkcionářů klubu na servru. Když předseda naší pobočky pan Petr Malášek zprovoznil provizorní web, musel "ručně" rozdělit nedoručitelnou poštu za období "výpadku", a přitom zjistil skutečnost vpravdě nepochopitelnou:
Pan Pavel Hanuška (z kontextu vyplývá, že pravidelně a dlouhodobě) vykrádá obsah soukromé elektronické pošty paní ing. Soukupové, a soukromé dopisy, které pokládá za zajímavé, přeposílá funkcionářům Klubu chovatelů československého vlčáka. Jeden z nich (Jaroslav Hospodka) pak dokonce tuto soukromou poštu posílal ještě dál. Z tří e-mailů s tímto obsahem vyplývá, že poštu ing. Moniky Soukupové si četli mimo pana Hanušky i pánové Zdeněk Beneš (předseda Klubu), Jaroslav Hospodka (tajemník české pobočky, který je ze své funkce mimo jiné odpovědný za ochranu osobních údajů členů české pobočky), Karel Skoupý (nový člen redakční rady Zpravodaje) a sl. Helena Hubáčková (členka výboru české pobočky a redakční rady Zpravodaje Klubu).
Protože jde o vrcholné funkcionáře Klubu, nebylo možno řešit situaci kárným řízením na nižší úrovni než je Konference Klubu, která vrcholné funkcionáře volí či odvolává. Nemohu zastírat, že tato informace mne dosti zasáhla a nepochybně ovlivnila i mé jednání, mimo jiné na schůzi výboru v Jevišovicích. Pan předseda naší pobočky se zachoval velmi korektně, podnikl kroky k zajištění důkazů, a především okamžitě varoval oběť trestného činu.
V neděli 13. 2. 2005 podal předseda moravskoslezské pobočky a tajemník Klubu své svědectví delegátům, kteří se sešli v Příbrami. Bylo fascinující sledovat absurdní divadlo, které následovalo. Pánové Hanuška a Hospodka vinu popřeli, pan Beneš potvrdil, že soukromou poštu četl, ale hájil se tím, že tak nikomu neublížil, a pan Skoupý a sl. Hubáčková se vůbec nevyjádřili, dělali, jakoby nic. Předsedající jednání (pan Davídek) se pokusil projednávání zastavit s tím, že jde o soukromoprávní spor. (Že jde o samé členy Klubu je asi náhoda a že jde o snahu diskreditovat výkonného činovníka a ovlivnit ho tak v činnosti vykonávané pro Klub pan předsedající zjevně přehlédl). Nikdo z lidí, kteří si přisvojili právo (dokonce v rozporu s ústavou této země) narušit po libosti cizí soukromí, se nepokusili alespoň omluvit. Naopak se ohrazovali, když je náš předseda pobočky trefně nazval "šmíráky". A delegáti oba mé návrhy na kárná opatření (vyloučení pana Hanušky, který poštu kradl, a pětiletý zákaz výkonu funkcí v Klubu pro ostatní, kteří ji "jen" četli a neučinili nic pro ochranu oběti trestného činu) většinou hlasů zamítli. Klub chovatelů československého vlčáka dvěma hlasováními zrušil právo na ochranu soukromí a v podstatě zlegalizoval něco, co jen trochu slušného člověka nemůže ani napadnout.
Delegáti si zjevně neváží cizího, ale ani vlastního soukromí. Vždyť byly porušeny nejen lidská práva ing. Soukupové, ale i všech lidí, kteří s ní kdy korespondovali. Navíc - mějme na mysli psychologický efekt "proražení tabu" - jestliže někdo nemá morální problém s vykrádáním jedné poštovní schránky, mnohem snáze si ve vlastním svědomí "zdůvodní" totéž i v dalších případech. Obávám se, že zejména "klienti" serveru, na němž jsou provozovány stránky "wolfdog.org" nemají poštovní schránky, nýbrž spíše nástěnky - personální propojení na pana Hanušku je zde zřejmé. Skutečnost, že náš Klub kdysi (dokonce na můj návrh) doporučil pana Hanušku do jednoho z odborných orgánů ČMKU a ten dnes spravuje internetové aplikace naší střešní kynologické organizace je souvislost, kterou ani nechci domýšlet do důsledků.
Přesto zbylí delegáti konference, jejíž právoplatnost je předmětem sporu, zvolili později ony "šmíráky" do vrcholných orgánů KCHČSV. V té době už jsem já, ani mnoho delegátů, jichž si vážím, nebylo přítomno. Během "projednání" bodu "zpráva Kontrolní a revizní komise" se již dále nemohli špinit setrváváním na místě jednání. Nešlo to.
Co tedy dodat k mé rezignaci na funkce, které jsem do dnešních dnů pro Klub vykonával?
Domnívám se, že jsem neměl jinou možnost. Funkce poradce chovu není volená, jde o funkci jmenovanou. Nemohu přijmout pověření od lidí, z nichž je mi na zvracení. Podobně je to i s funkcí rozhodčího. Rozhodčí dle řádů ČMKU nesmí bez vážného důvodu odmítnout delegaci k posuzování. Na klubové akce by mne ovšem zase měli právo delegovat stejní lidé. To nemohu z morálních důvodů nikdy přijmout. Nezbývá mi tedy, než se funkce zříci. Co se týká knihy, do níž jsem psal pět kapitol, situace je podobná. Distribuci prvního vydání prováděly územní pobočky klubu, a pro svou činnost využily z toho plynoucí finanční profit. Dnes by s těmito prostředky hospodařili lidé, kteří se cítí oprávněni za účelem poškozování dobrého jména mé kolegyně poradkyně chovu a rozhodčí exteriéru psů vykrádat její poštovní schránku. Je mi líto, že bude obsah publikace nedostupný pro začínající chovatele našeho plemene, ale za těchto okolností prostě není možné s druhým vydáním souhlasit.


Na závěr si dovolím pokusit se odpovědět na otázku, kterou mi od včerejška klade mnoho slušných lidí. Co může řadový člen Klubu, který není srozumněn s popsanými praktikami, nyní udělat pro nápravu věcí?
Platnost "konference" v Příbrami byla zpochybněna. Delegáty totiž zvolily členské schůze, které nebyly svolány v souladu s jednacím a organizačním řádem našeho Klubu (nejméně 30 dní předem zveřejněním oznámení ve Zpravodaji), a je tedy sporná platnost jejich usnesení včetně voleb delegátů. Toto mohou vyřešit jen členské schůze územních poboček, které proběhnou v dubnu (a snad budou řádně svolány). Mohou z popudu vlastního (tj. kteréhokoli z členů), nebo z popudu KRK pobočky, prohlásit své podzimní usnesení za neplatné a zvolit si jiné funkcionáře a delegáty Konference. Členská schůze kterékoli pobočky je oprávněna požadovat svolání mimořádné Konference. Svolávat však mimořádnou konferenci bez voleb nových delegátů alespoň v jedné z poboček smyslu nemá - jednali by ti stejní, kteří v Příbrami útok na soukromí jedné z členek klubu "posvětili".
Druhou cestou je - v Příbrami zmiňovaná - cesta soudní. Já osobně se k žalobě nepřipojím, neboť délka běžného soudního řízení v naší zemi by činnost Klubu poškodila. Po dlouhou dobu by bylo v Klubu bezvládí nebo dvojvládí, sotva kdo by zpětně nedokázal odlišit, které usnesení je pravomocné a které nikoli. Nicméně budu-li předvolán k soudu jako svědek, jsem připraven pravdivě svědčit o všech okolnostech, které jsou mi známy.
Jen doufám, že objekt našeho zájmu, československý vlčák, přečká naše lidské problémy bez nejvážnějších následků.
Brno, 14. 2. 2005

Jindřich Jedlička

Last edited by Monika; 05-03-2009 at 17:25. Reason: mistakes
Monika jest offline   Reply With Quote
Old 05-03-2009, 21:59   #3
alexa
Junior Member
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 384
Default

Pardon, zapomněl jsem napsat, že samozřejmě jsem si taky objednal skenování Vaší e-mailové schránky. Jen se divím, že jste nepodala trestní oznámení na konkrétní osoby, když je pan Jedlička přímo pojmenovává, ale na neznámého pachatele. Ostatně odkaz na Vámi uvedenou citaci nebo přímo tato citace se tady vyskytly už mnohokrát, lze je najít myslím i na Vašich a nepochybuji že i na mnoha jiných www stránkách. Dovolil bych si pouze skromně upozornit na to, že tato citace v jistých svých pasážích zpochybňuje a popírá rozsudek nezávislého soudu, vynesený v souvislosti se žalobou podanou na KCHČSV.
Vím, že tyto praktiky byly některým správňákům z minulého vedení zcela cizí, o čemž svědčí mnoho příkladů. Za všechny třeba ten, kdy po dvouhodinové „zdvořilostní návštěvě“ pánů Jedličky a Maláška v lednu 2005, která se zcela jistě nedala ani v nejmenším nazvat psychologickým terorem, se zcela dobrovolně rozhodla okamžitě opustit řady členů KCHČSV členka tehdejší KRK (jméno pamětníci znají, já ji tady nechci vláčet diskuzemi). Po odchodu výše zmíněných pánů mi hned volala a půl hodiny mi brečela do telefonu a nebyla schopna ze sebe vypravit kloudné slovo, zřejmě to bylo štěstím z toho, že konečně nemusí být v Klubu.
Nemluvě o spoustách (a tady slovo „spousta“ je na rozdíl od těch dříve zmíněných těžkých hlav opravdu na místě) sprostých a výhrůžných e-mailů, SMS a prokazatelných pomluv, které byly mimo jiné i důvodem toho, že po mnoha letech opustil veškeré funkce v klubu a stáhl se z veškerého klubového dění i Zdeněk Beneš, bývalý předseda, mimo jiné člověk, kterého si osobně dost vážím. Všechno začalo hned od okamžiku, když jsem byl já a někteří další „reptalové“ (v té době Vámi oblíbený, ne-li dokonce vymyšlený, byl termín „Hanuškovec“) zvolen do redakční rady klubu, nedej Bože někteří i do výboru české pobočky (podzim 2004) a trvá v podstatě dodnes. V případě zájmu uvedu další příklady. To jen na okraj taky „pro oživení a krátkou paměť“.

No a ještě k panu Jedličkovi a rozepřím v Klubu – ty se naplno rozhořely zápisem kříženců Mutara do registru ČSV, bez jakékoli informace členské základně. K tomu pan Jedlička napsal mimo jiné – cituji z vyjádření J. Jedličky ze dne 1. 7. 2003:

„A“ vrh chov. stanice Mutara - Můj slib převzít F1 křížence mi byl připomenut v minulém roce. Tehdy se narodila tři štěňata vlčici Lupíně pana Františka Hracha. Možnost zápisu těchto zvířat do pomocného registru se mnou jako členem chov. komise byla konzultována telefonicky. Protože dřívější vlastní pokusy o křížení byly neúspěšné, přiklonil jsem se k závěru, že nabízenou možnost je třeba využít – zápis do pomocného registru umožňuje v budoucnu po vyhodnocení a posouzení zvířat využít jejich genetický potenciál, k ničemu však nezavazuje. Tyto jedince je dle chovatelského řádu možno využít jedině v evidovaném chovu, o němž bude i v dalších nejméně čtyřech generacích rozhodovat chovatelská komise.

Pokračování tohoto „pokusu“ by bylo klubem umožněno, pravidla pro něj jsou jasně stanoveny chovatelským a zápisním řádem. To už by ale znamenalo nějakou kontrolu a nutnost obhajoby zápisu dalších potomků. O kus dále se píše:

Před ukončením programu bude patrně nutno provést i takové zdravotní zkoušky, které v řízeném chovu československého vlčáka nejsou vyžadovány. Podle průběžně získávaných výsledků může chovatelská komise rozhodnout o změně rozsahu i směřování chovu. Zejména jedinci z počátečních generací by se měli dostávat přednostně do rukou stávajících členů Klubu, osvědčených chovatelů. I to je způsob kontroly nad populací ovlivněnou křížením.

Ale o tom tato diskuze opravdu není – snad v souvislosti s výše napsaným - mohla byste tady popravdě osvětlit:
Kdo je Alaska, matka štěňat vrhu „S“ Passo del Lupo (aspoň podle jejich rodokmenu ENCI), inzerovaných v Itálii jako F2?
Odkud se Alaska záhadně vynořila – porodila vrh „S“ Passo del Lupo a kam stejně záhadně zase zmizela?
Nebo je snad správně údaj zde v databázi, že matkou těchto štěňat je Ave Lupo Mutara?
Je jen náhoda, že dvě ze tří štěňat dovezených do ČR jsou v majetku pana Jedličky a pana Maláška? (Majitelku třetího z dovezených štěňat nechci zatahovat do této diskuze.)

Dále bych se rád zeptal ještě na pár věcí:
Kam se podle Vás snažím odvést či strhnout Vaši pozornost?
Prosím o laskavé vysvětlení, jakou souvislost má Vámi citovaná pasáž textu pana Jedličky s tím, že jste dosud nesplnila to, k čemu jste byla s určitým termínem který dávno vypršel pověřena konferencí?
Tzn. že stále neprávem zadržujete majetek a dokumenty, které Vám nepatří a nikdy nepatřily – vždy byly majetkem klubu?

Měřidla se dají nahradit (stojí to „jen“ peníze) a také si klub obstaral nové, ale staré bonitační karty se nahradit tak lehce nedají.

Nakonec bych rád poznamenal, že typickým znakem „soudruhů“ je snaha zavřít hubu oponentům, což mi sedí spíše na Vás a na pár dalších lidí. Já mám paměť taky dobrou. Takže si "soudruhy" laskavě nazývejte třeba některé svoje kamarády kterým to nebude vadit, neboť Vás upozorňuji, že toto hraničí s urážkou prezentovanou navíc ve veřejně dostupném médiu.

Karel Skoupý
alexa jest offline   Reply With Quote
Old 05-03-2009, 22:20   #4
Monika
Junior Member
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 346
Default

Pardon, pane Skoupý:0) číst do podrobna vaše výlevy nehodlám. Jste na mne móc dlouhej, tolik času vám opravdu nemohu obětovat. Vaše výlevy a neznalosti mne nezajímají, dobře víte, že čekám jen na vaši omluvu.

Jen ještě k měřidlům, která jste zmínil. Byla soukromým majetkem pana Hartla a pan Hartl je věnoval mně, jen mně, ne Klubu! Ověřte si to, laskavě.


Hezký večer a vlčákům zdar, československým zvlášť! :0)
Monika jest offline   Reply With Quote
Old 05-03-2009, 22:50   #5
Pavel
Moderator
 
Pavel's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Posts: 2,190
Send a message via Skype™ to Pavel
Default

Nechápu tu drzost, tady vytahovat nesmysly, které napsal Jindřich Jedlička. Moniko sama dobře víš, že platnost konference potvrdil soud, který jsi se svou partičkou iniciovala (pardon, Ty sama jsi samozřejmě žalobu nepodepsala, za Tebe v podobných věcech si máchají ve špíně ruce jen Tví příznivci).
Co se týká údajného "skenování soukromé pošty". Podalas trestní oznámení, spoustu lidí jsi otravovala tím, že byli předvoláváni nebo dokonce navštíveni kriminálkou. Jak případ dopadl nevím, ale nikdo ze jmenovaných Jindřichem Jedličkou nebyl za nic stíhán ani potrestán. Takže zase jen bublina, která praskla.
A jen k důvěryhodnosti J. Jedličky. Cituji také z jeho vyjádření : "... Do týdne požádám o vyškrtnutí ze seznamu mezinárodních rozhodčích FCI a ČMKU, zajistěte si proto včas rozhodčího na dubnovou bonitaci...". J. Jedlička samozřejmě nikdy o žádné vyškrtnutí ze seznamu rozhodčích nepožádal. Zjevně proto, aby spolu s Tebou mohl jet do Itálie zbonitovat pod falešnými papíry Mutary (Alaska).
Tvůj útěk před argumenty Karla Skoupého je směšný a jen potvrzuje to, co Karel napsal a předvídal, že uděláš. Každý si může udělat obrázek sám.

Pavel

PS : Lžeš už ve své první větě, kterou jsi napsala, Nikam ses nemusela pracně registrovat. Tvá registrace je platná bez přerušení od počátku těchto stránek. Prostě ses jen přihlásila svým uživatelským jménem a heslem.
Pavel jest offline   Reply With Quote
Old 05-03-2009, 22:56   #6
alexa
Junior Member
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 384
Default

Quote:
Originally Posted by Monika View Post
Pardon, pane Skoupý:0) číst do podrobna vaše výlevy nehodlám. Jste na mne móc dlouhej, tolik času vám opravdu nemohu obětovat. Vaše výlevy a neznalosti mne nezajímají, dobře víte, že čekám jen na vaši omluvu. Jen ještě k měřidlům, která jste zmínil. Byla soukromým majetkem pana Hartla a pan Hartl je věnoval mně, jen mně, ne Klubu! Ověřte si to, laskavě. Hezký večer a vlčákům zdar, československým zvlášť! :0)
Zajímavé že to nemáte čas celé číst a o měřidlech o kterých píšu až na konci se zmiňujete... Tak si to dočtěte, až budete mít čas, teď jen krátce zopakuji konkrétní otázky - to snad zvládnete, těch pár otázek Vás zase tolik časově nezatíží.

Kdo je Alaska, matka štěňat vrhu „S“ Passo del Lupo (aspoň podle jejich rodokmenu ENCI), inzerovaných v Itálii jako F2?

Odkud se Alaska záhadně vynořila, porodila vrh „S“ Passo del Lupo a kam stejně záhadně zase zmizela?

Nebo je snad správně údaj zde v databázi, že matkou těchto štěňat je Ave Lupo Mutara?

Je jen náhoda, že dvě ze tří štěňat "S" Passo del Lupo dovezených do ČR jsou v majetku pana Jedličky a pana Maláška? (Majitelku třetího z dovezených štěňat nechci zatahovat do této diskuze.)

Kam se podle Vás snažím odvést či strhnout Vaši pozornost?

Prosím o laskavé vysvětlení, jakou souvislost má Vámi citovaná pasáž textu pana Jedličky s tím, že jste dosud nesplnila to, k čemu jste byla s určitým termínem, který dávno vypršel, pověřena konferencí?

Tzn. že stále neprávem zadržujete majetek a dokumenty, které Vám nepatří a nikdy nepatřily – vždy byly majetkem klubu?

Na tom majetku trvám, nebyla to jen měřidla (O.K., pokud jsou Vaše, omlouvám se za tuto mylnou informaci), ale měl to být i software na vedení chovatelské evidence (nevím jestli uvádím název úplně správně). Nebo jste ho už někomu předala? Pokud ano, komu? Pokud nic takového jako zmiňovaný software neexistuje, a nikdy Vám nebyl předán, prosím uveďte to ve své odpovědi na pravou míru.

Karel Skoupý

Last edited by alexa; 06-03-2009 at 08:03.
alexa jest offline   Reply With Quote
Old 06-03-2009, 22:44   #7
alexa
Junior Member
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 384
Default

Citace sice z jiného vlákna, ale v souvislosti s tímto:
Quote:
Originally Posted by Monika View Post
Já opravdu nemám zájem s vámi, tím myslím p. Skopého a tebe (pozn.: Helenu), debatit, není o čem...
Zvláštní, ještě nedávno ten zájem z Vaší strany byl. Byl v tom ale malinký rozdíl - totiž že otázky jste kladla Vy . Debatit nemusíte, jen prosím jasně odpovězte na jasně položené otázky (#6). Myslím že podceňujete inteligenci lidí, když se odpovědím vyhýbáte tvrzením, že nevíte proč by jste zrovna mě měla odpovídat. Nebo myslíte že na to někdo skočí?

Karel Skoupý

Last edited by alexa; 07-03-2009 at 09:03.
alexa jest offline   Reply With Quote
Old 09-03-2009, 21:19   #8
alexa
Junior Member
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 384
Default

Paní inženýrko,

Vaše odpovědi by mohly vnést jasno do tématu o Mutarách. Opravdu si to nechcete rozmyslet a odpovědět na těch pár dotazů, které jsem Vám položil? Nebo má pravdu Pavel Hanuška - viz. "...Nepříjemné dotazy kladou jen hlupáci, kteří jí (tedy Vám) nesahají ani po kotníky a tedy na ně neodpovídá?"

Nečekám že budete odpovídat třeba i na příspěvek Heleny v jiném tématu (#66), ale aspoň ty moje dotazy (#6) by jste mohla...

Karel Skoupý
alexa jest offline   Reply With Quote
Old 23-03-2009, 11:30   #9
Hanka
Senior Member
 
Hanka's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Kadaň
Posts: 1,622
Send a message via ICQ to Hanka Send a message via Skype™ to Hanka
Default

V návaznosti na snahy znovuzavedení volného chovu pro naše málopočetné plemeno doporučuji přečíst si článek MVDr. Dostála v posledním čísle Pes přítel člověka.
Hanka jest offline   Reply With Quote
Old 23-03-2009, 16:11   #10
Monika
Junior Member
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 346
Default

Je velmi zvláštní, že někdo kdo sám využívá zvířata z volného chovu - opravdu volného!, vlastní je, kryje s nimi , volá po chovu striktně řízeném :0))


" Volný chov " v ČR nebyl nikdy využíván (týká se ČSV), tak jak to umožňují řády FCI! Nikdo nevolá po zrušení bonitací, či jiných kontrol dědičnosti a zdraví! A to je velký rozdíl.
Monika jest offline   Reply With Quote
Old 23-03-2009, 16:37   #11
Hanka
Senior Member
 
Hanka's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Kadaň
Posts: 1,622
Send a message via ICQ to Hanka Send a message via Skype™ to Hanka
Default

Ale já přeci nepíšu o nějakém maďarském či jiném chovu. Mně je upřímně jedno, jaký chov mají v jiných státech. Oni bohužel nemají povinnost udržovat plemeno při životě, narozdíl od nás. Já vždy píšu o Čechách,českém chovu, českých psech, české populaci, českých skupinách psů (plemeníků). Takže je naprosto jedno,od koho si zvíře koupím a je to dokonce jen moje věc.
A tvrdím, že pro naše plemeno je zatím budoucnost pouze v řízeném chovu,když už to dospělo tam kam to dospělo.
A když už po roce 2003 vyšlo najevo, jak skvěle na tom s populací plemeníků jsme, snažím se jezdit krýt především ke psům, kteří buď zatím nekryli nebo tu jejich krev v době krytí nebyla nebo jsem bylaprvní, kdo psa vůbec vyzkoušel nebo na různé jiné pejsky, po kterých by jiní chovatelé ani neštěkli. Narozdíl od těch,které pořád jezdí krýt jen otitulované psy. Neviděla jsem frontu fen ani u Baskervila Kanýčo, ani u Karlika Crying wolf, ani u Dorana, ani u Daga z tematínskych kopcov, ani u Alberta z Vlčí chalopuky, ani u Corka Stín vlka. Ti jsou prostě pod úroveň velkých chovatelů....
Hanka jest offline   Reply With Quote
Old 23-03-2009, 21:33   #12
Monika
Junior Member
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 346
Default

Populace československého vlčáka je jen jedna a již dlouho se většina žijících ČSV rodí mimo hranice bývalé českolsovenské republiky, jestli si to nepostřehla! A právě proto, že kryješ a nakupuješ kde chceš, to jen potvrzuješ. ČSV dávno není odkázán na řízený chov v ČR a na pár nadšenců! To je opravdu velmi omezený pohled.
A Chov? Ten je buď dobrý, průměrný a nebo špatný.

Krýt, množit a přitom si hrát na záchranu populace je sice fajn, ale kde jsou ti " zachránění " ??? Opět v zahraničí, že. Mnoho zvířat z tvého " dnes řízeného chovu " v ČR nezůstává, takže se mají šanci " zapojit " zas jen do chovu " volného " :0) Trochu Kocourkov, nezdá se ti? Jen slovíčkaření.
Chov je buď dobrý, průměrný a nebo špatný, nic jiného.

Prosim tě Hano, přestaň už říkat nesmysly.

Last edited by Monika; 23-03-2009 at 21:44.
Monika jest offline   Reply With Quote
Old 23-03-2009, 23:18   #13
saschia
Member
 
saschia's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: Bratislava
Posts: 936
Send a message via Skype™ to saschia
Default

Quote:
Originally Posted by Monika View Post
Populace československého vlčáka je jen jedna a již dlouho se většina žijících ČSV rodí mimo hranice bývalé českolsovenské republiky, jestli si to nepostřehla! A právě proto, že kryješ a nakupuješ kde chceš, to jen potvrzuješ. ČSV dávno není odkázán na řízený chov v ČR a na pár nadšenců!
Udrzanie kvalitnej mnohorakosti bohuzial stale je zavisle na chove v CR a SR, pretoze inde moze robit kazdy co chce a potom to casto tak vyzera. Cest vynimkam.

Vacsina ludi nema dost znalosti aby si vedeli sami spravne vybrat partnera pre svoje zviera. Takze ked sa im da volna ruka naozaj budu kryt bud len sampionmi (a kolko sampionov si ten titul skutocne zasluzi?), alebo donekonecna ten isty parik na svojom dvore...

A co je zle na miesani populacii s volnym a riadenym chovom?
__________________
Saschia
(Sasa Zahradnikova)
http://www.chiens-loup-tchecoslovaqu...ei-et-damon.ws
saschia jest offline   Reply With Quote
Old 23-03-2009, 23:33   #14
Monika
Junior Member
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 346
Default

Saša, prosím tě můžeš mi napsat kolik vrhů se rodí v SR? Roční průměr cca 8 let zpět. Děkuji
A o jaké variabilitě mluvíš, mluvíme -li o populaci v SR?

Ne, nebudu se do této debaty víc zamotávat, neb bych musela napsat něco opět ošklivého a nebo něco, co by se mnohým nelíbilo. Mám své názory, léty vytvořené a přednost dávám osobní diskusi. Je nejlepší diskutovat ústně, na opravdovou výměnu názorů a poznatků internetová diskuse opravdu nestačí. Informací je příliš.

Dobrou noc.
Monika jest offline   Reply With Quote
Old 24-03-2009, 06:01   #15
Hanka
Senior Member
 
Hanka's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Kadaň
Posts: 1,622
Send a message via ICQ to Hanka Send a message via Skype™ to Hanka
Default

Ty vůbec ráda zklouzáváš do osobní roviny. Umíš jen napadat všechny ostatní, kteří to dělají špatně, nebo pokřikovat hloupé poznámky zpoza výstavního kruhu.
Kdyby bylo na mém triku vytvoření a zavlečení Mutar do čistokrevného chovu čsv bez vědomí členské základny nebo téměř likvidace některých skupin plemeníků, tak sedím v koutě a ani nedutám.
Ale když už ses rozepsala, tak bys mohla předsedovi klubu odpovědět na jeho otázky, které ti před časem dal.
Hanka jest offline   Reply With Quote
Old 24-03-2009, 08:21   #16
Monika
Junior Member
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 346
Default

Quote:
Originally Posted by Hanka View Post
Ty vůbec ráda zklouzáváš do osobní roviny. Umíš jen napadat všechny ostatní, kteří to dělají špatně, nebo pokřikovat hloupé poznámky zpoza výstavního kruhu.
Kdyby bylo na mém triku vytvoření a zavlečení Mutar do čistokrevného chovu čsv bez vědomí členské základny nebo téměř likvidace některých skupin plemeníků, tak sedím v koutě a ani nedutám.
Ale když už ses rozepsala, tak bys mohla předsedovi klubu odpovědět na jeho otázky, které ti před časem dal.


Ty mne dokážeš jen pobavit Hano. Do osobní roviny sklouzáváš sama, nevidím nic osobního na otázkách položených Saše.
Diskusi jsem se snažila ukončit, protože to nikam nevede z mnoha důvodů a ničeho se stejně nedobereme. Hledisek a pravd je mnoho.
A s tebou klidně budu diskutovat osobně na schůzi, o plemenících speciálně a velmi ráda. Myslím si totiž, že ani nevíš co ch. sk,. jsou a jak se tvoří : ( Ale ty tam většinou nejseš a nebo sedíš tiše v koutě, neschopna odpověďet veřejně na jedinou otázku. U počítače seš " hrdinka ".:0(
Tímto se omlouvám zúčastněným za " osobní rovinu. "
Monika jest offline   Reply With Quote
Old 24-03-2009, 08:32   #17
yzengrin
Member
 
yzengrin's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: CZ
Posts: 543
Default

Quote:
Originally Posted by Hanka View Post
V návaznosti na snahy znovuzavedení volného chovu pro naše málopočetné plemeno doporučuji přečíst si článek MVDr. Dostála v posledním čísle Pes přítel člověka.
Dobré ráno Hani,
k tomu časopisu, je to číslo 3/2009?
..v rozepsaném obsahu na netu jsem nic nezaregistrovala..nebo jsem se dívala špatně, či to tam není zmíněno.
Děkuji
Jana
yzengrin jest offline   Reply With Quote
Old 24-03-2009, 08:40   #18
yzengrin
Member
 
yzengrin's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: CZ
Posts: 543
Default

už jsem to našla:-)
yzengrin jest offline   Reply With Quote
Old 24-03-2009, 09:14   #19
Pavel
Moderator
 
Pavel's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Posts: 2,190
Send a message via Skype™ to Pavel
Default

Monika vždycky raději diskutuje osobně a mezi čtyřma očima. Protože když by něco napsala, nemohla by to posléze popřít . Jinak Moniko skutečně Ti tady Karel položil pár základních a jednoduchých otázek, proč na ně tedy neodpovíš ? Mutary ovlivňují chov daleko více, než volný nebo řízený chov. Tak když se tady tedy diskutuje, tak právě otázky kolem Mutar by měly být zodpovězeny.
Pavel jest offline   Reply With Quote
Old 24-03-2009, 09:16   #20
saschia
Member
 
saschia's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: Bratislava
Posts: 936
Send a message via Skype™ to saschia
Default

Quote:
Originally Posted by Monika View Post
Saša, prosím tě můžeš mi napsat kolik vrhů se rodí v SR? Roční průměr cca 8 let zpět. Děkuji
A o jaké variabilitě mluvíš, mluvíme -li o populaci v SR?

Ako suvisi tvoja otazka s touto temou? Vravim niekde ze na SK mame vela vrhov, a ze staci chov na SK a CR aby bola dostatocna variabilita?

Nuz, ale ked to spominas, nie je to vela. Do desat vrhov rocne na Slovensku a boli doby ze sme boli radi ked tych vrhov bolo pat. Bohuzial ekonomika nepusti a my sa tu chovom psov nezivime, na rozdiel od inych nemenovanych...

Ale ked zoberies pocet jedincov pokracujucich v chove s tym ze vieme, co to vlastne dalej v chove je (t.j. je to zbonitovane a zrentgenovane) k poctu odchovanych zvierat, tak SR a CR myslim stale jednoznacne vedu. Takze by som tie nase chovy az tak nezatracovala.

No a kedze tych vrhov zdaleka nie je tolko kolko by sme chceli myslim ze dovoz jedincov z krajin s volnym chovom a velkym poctom vrhov nie je az tak zly.
__________________
Saschia
(Sasa Zahradnikova)
http://www.chiens-loup-tchecoslovaqu...ei-et-damon.ws
saschia jest offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 12:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org