Welcome to the Wolfdog.org forum.
If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

  Forum Last Post Threads Posts
Československý vlčiák
Česky
Různé (3 Viewing)
Vše o československých vlčácích...
110 1,892
Cluby & nařízení (1 Viewing)
Informace o klubech pro ČSV v jiných zemích, nařízení týkající se ČSV a omezení britského Kennel Clubu...
21 543
Chov (2 Viewing)
Informace o chovu, výběru, odchovech....
by Nollan
10-08-2022 04:02 Go to last post
69 2,399
ČSV v nouzi (1 Viewing)
ČSV hledající nový domov: psi s průkazem původu, ale také psi, co jako vlčáci vypadají, kteří na své nové pány čekají v útulcích...
by Dayen
01-11-2013 12:46 Go to last post
69 1,054
Velká a malá - oficiální a soukromá.. Jak a kam cestovat s vlčákem...
138 2,332
Sport & trénink (1 Viewing)
Českoslovenští vlčáci jako pracovní psi - jak cvičit, jak učit nové prvky, informace o soutěžích a zkouškách a výcvikových seminářích...
54 1,224
Jak by měl vypadat typický vlčák, poměřování a komentáře ke standardu plemene, informace o bonitacích a svodech...
38 942
Českoslovenští vlčáci v médiích, reklamě, videoklipech a televizi (kde hrají vlky nebo sami sebe). Články a programy o tomto plemeni...
55 909
Výchova & charakter (1 Viewing)
Jak se postarat o štěně, jak ho socializovat, nejčastější problémy s ČSV a jak je řešit...
56 1,493
Naše úspěchy na výstavách, jak ČSV připravit na výstavu, jak ho vystavovat...
49 728
Zdraví a výživa (1 Viewing)
Jak krmit vlčáka, informace o psích krmivech, jak vakcinovat a co dělat, když pes onemocní...
82 2,110
Příběhy jako varování pro budoucí majitele ČSV... vše o povaze československých vlčáků
by leila
05-06-2014 13:33 Go to last post
46 1,096
Vlci a vlčáci (2 Viewing)
Vše o zvířatech podobných ČSV... Informace o jiných vlčácích: Saarloosův vlčák, Italský vlčák (Lupo Italiano)...
by Pavel
17-11-2013 20:21 Go to last post
25 387
Mimo téma (2 Viewing)
O všem a o ničem - aneb jak příjemně strávit volný čas...
30-10-2016 22:01 Go to last post
34 760
_Administrace (3 Viewing)
Otázky spojené s Wolfdog.org, databází a další technické záležitosti...
10-12-2015 00:49 Go to last post
46 852
Deutsch
Forum für Tschechoslowakische Wolfshunde...
Alles über Tschechoslowakische Wolfshunde...
by Margo
11-12-2016 17:38 Go to last post
150 2,381
Clubs & Rechtliches (1 Viewing)
Informationen über TWH - Clubs in anderen Ländern, TWH-Bestimmungen und Clubregeln
by leila
03-09-2013 14:18 Go to last post
37 870
Erziehung & Charakter (5 Viewing)
Was muss man bei einem Welpen beachten, wie sozialisiere ich ihn, die meisten allgemeinen Probleme mit dem TWH, wie löse ich sie
by andy912
24-04-2013 10:16 Go to last post
147 5,114
Wie füttere ich einen Wolfshund, Informationen über Hundefutter, Impfungen und Krankheiten
134 2,754
Hundeausstellungen (5 Viewing)
Unsere Ausstellungserfolge, wie bereite ich einen TWH darauf vor, wie führe ich ihn vor
09-08-2021 13:52 Go to last post
126 2,278
Geschichten als Vorwarnung für zukünftige Besitzer... alles über den Charakter von Tschechoslowakischen Wolfshunden
88 1,528
Presse, TV & Werbung (3 Viewing)
Tschechoslowakische Wolfshunde in der Presse, Werbung, Videoclips und TV (als TWH oder Wolf spielend) Artikel und Programme über die Rasse
80 1,834
Wie typisch sollte der TWH aussehen, Maße und Kommentare zum Rassestandard, Info über Körungen und Jugendpräsentationen...
34 607
Sport & Ausbildung (4 Viewing)
Tschechoslowakische Wolfshunde als Arbeitshunde - wie trainiert man ihn , wie lernt man ihm neue Elemente, Informationen über Wettbewerbe und Trainingsseminare
123 2,999
Treffen & Reisen (2 Viewing)
Große und kleine - offizielle und private
109 1,319
TWH-Notvermittlung (1 Viewing)
TWH, die ein neues Zuhause suchen - WICHTIG! Keine Wolfshunde ähnliche Hunde. NUR Hunde mit Papieren
82 1,479
Zucht (2 Viewing)
Informationen über die Zucht, Selektion und Würfe
27-04-2017 10:35 Go to last post
128 3,362
Wölfe & Wolfshunde (3 Viewing)
Informationen über Wölfe und FCI-anerkannte Wolf(s)hunderassen
109 2,298
Off topic (3 Viewing)
Über alles und nichts - ein Weg vergnüglich Deine Freizeit zu verbringen
by Beowulf
26-02-2013 21:17 Go to last post
298 4,476
Fragen im Zusammenhang mit Wolfdog.org, der Datenbank und andere technische Angelegenheiten
by raven23
01-12-2018 00:31 Go to last post
37 420
English
Forum about Czechoslovakian Wolfdogs...
Miscellaneous (2 Viewing)
All about Czechoslovakian Wolfdogs...
30-11-2019 21:00 Go to last post
124 2,234
Breeding (7 Viewing)
Information about breeding, selection, litters....
195 5,631
How typical CzW should look like, measurements and commentaries to the breed standard, information about bonitations and youth presentations....
08-10-2013 01:25 Go to last post
52 1,167
Clubs & law (3 Viewing)
Information about CzW clubs in other countries, law concerning CzW and Kennel CLub regulations...
33 1,270
CzW looking for new homes: dogs with pedigrees but also Wolfdog-alike dogs from animal shelters....
20 304
Dog shows (3 Viewing)
Our show successes, how to prepare a CzW, how to show him...
80 787
Health and nutrition (3 Viewing)
How to feed a Wolfdog, information about dog food, how to vaccinate and what to do if the dog gets ill....
27-11-2020 17:24 Go to last post
119 2,084
Living with a CzW.... (2 Viewing)
Stories as forewarnings for future owners.... everything about the character of Czechoslovakian Wolfdogs
51 610
Meetings and travels (2 Viewing)
Huge and small - oficial and private... How and where travel with your CzW...
63 488
Czechoslovakian Wolfdogs in press, commercials, video clips and TV (playing themself or wolves) Articles and programs about this breed....
28-04-2019 01:41 Go to last post
48 406
Sport & training (5 Viewing)
Czechoslovakian Wolfdogs as working dogs - how to train, how to teach new elements, information about competitions and training seminars...
05-03-2015 03:54 Go to last post
89 1,333
How to care for a puppy, how to socialize it, the most common problems with CzW, how to solve them....
by BRUCH
27-09-2016 15:44 Go to last post
49 685
Wolves and wolfdogs (1 Viewing)
All about animals similar to CzW... Information about other Wolfdogs: Saarloos Wolfhound, Lupo Italiano...
by Tana
09-02-2016 13:32 Go to last post
78 1,300
...
by Dubstep
01-10-2014 19:00 Go to last post
88 2,152
Off topic (4 Viewing)
About everything and about nothing - way how to pleasantly spent your free time...
by MirjamJ
24-03-2015 12:11 Go to last post
90 1,073
_Administration (5 Viewing)
Questions connected with Wolfdog.org, database and other technical matters....
by Alissea
26-12-2019 21:22 Go to last post
87 1,905
Español
Diverso (4 Viewing)
Todo sobre Perro Lobo...
by Margo
11-12-2016 17:45 Go to last post
22 138
Informaciones sobre los clubes de la raza en otros países, leyes referentes al PLC y las reglas de lo Kennel Clube...
10-09-2013 08:28 Go to last post
3 10
Criación (2 Viewing)
Informaciones sobre la criación, selección, camadas...
by elf
01-07-2012 18:40 Go to last post
10 88
El Perro Lobo Checoslovaco como perro de trabajo, como entrenar, informaciones sobre competiciones y seminarios de entrenamiento...
by duro
29-11-2013 12:58 Go to last post
3 6
Como cuidar de un cachorro, como socializarlo, los problemas más comunes con el PLC, como solucionarlos...
by Tuky
11-02-2011 22:52 Go to last post
4 27
Encuentros y viaje (2 Viewing)
Oficial y privados, pequeños y grandes, como y donde viajar con su PLC...
by raven
14-11-2011 15:21 Go to last post
10 27
Como débe parecer un PLC típico, las medidas y comentarios sobre el estandar de la raza, informaciones sobre la bonitacion...
by Tuky
03-06-2010 15:31 Go to last post
3 14
Nuestro éxitos en las exposiciones, como preparar el PLC, como apresentarlo...
14 68
Como alimentar un Perro Lobo, informaciones sobre la alimentación, como vacunar y qué hacer si el perro es enfermo...
8 20
PLC en peligro (1 Viewing)
PLC buscando nuevo hogar: perros con pedigree pero también perros semejantes al perro lobo...
01-03-2012 22:52 Go to last post
4 13
TV y comerciales (1 Viewing)
Perro Lobo Checoslovaco en la TV (como ellos mismo o como lobos), clips de video, comerciales, artículos sobre esta raza...
by BRUCH
03-10-2016 10:14 Go to last post
7 15
Historias como advertencias para los futuros dueños, todo sobre el carácter de lo Perro Lobo Checoslovaco...
by emanta
01-12-2009 22:43 Go to last post
3 8
Todo sobre los animales similares al PLC - Informaciones sobre otros Perros Lobos: Perro Lobo de Saarloos, Perro Lobo Italiano...
5 11
Off-Topic (2 Viewing)
Sobre todo y nada - Una buena manera de passar tu tiempo libre...
by anhtuvp
06-05-2024 16:41 Go to last post
7 38
Perguntas relacionadas al Wolfdog.org, la base de datos y otras materias técnicas...
by admin
19-03-2014 14:34 Go to last post
18 45
Francais
Divers (4 Viewing)
Tout a propos du Chien-Loup Tchécoslovaque...
by Margo
11-12-2016 17:36 Go to last post
284 12,195
Clubs et lois (2 Viewing)
Informations a propos des clubs du CLT dans des divers pays, les lois concernant le CLT et le régulations en vigueur...
24-07-2017 20:44 Go to last post
46 1,048
Comment s’occuper d’un chiot, comment socialiser un CLT, les problèmes de caractère, comportement et education les plus courants du CLT et comment les résoudre…
118 3,482
Elevage (1 Viewing)
Informations à propos de l’élevage, portées...
113 3,833
Expositions (3 Viewing)
Nos succès dans les expos, comment préparer un CLT pour une expo, comment le montrer...
124 3,308
Placement des CLT (5 Viewing)
Information à propos des chiens qui cherchent un nouveau foyer ou à propos des CLT dont on a perdu la trace...
by lagarde
29-05-2017 14:13 Go to last post
73 4,884
Chiens loups dans la presse, dans la publicité, clips vidéo et télévision (jouant en tant que CLT ou loups). Articles et programmes a propos de la race...
51 1,163
Réunions (1 Viewing)
Grandes et petites – officielles et prives...
30-10-2013 01:08 Go to last post
86 2,387
Santé et nutrition (5 Viewing)
Comment nourrir un CLT, information a propos de la nourriture, des vaccines, que faire si un chien devient malade...
29-07-2014 10:10 Go to last post
139 3,715
Sport et dressage (1 Viewing)
Le Chien-Loup Tchécoslovaque en tant que chien de travail – comment le dresser, l’apprendre des nouveaux éléments, information a propos des compétitions et séminaires de dressage...
84 1,648
Quelle doit être l’apparence d’un CLT, dimensions et commentaires sur le standard de la race, informations à propos des bonitations...
by Jet
09-10-2011 14:16 Go to last post
46 1,158
Vivre avec un CLT... (3 Viewing)
Histories pour aviser les futurs propriétaires... Tout a propos du caractère du Chien-Loup Tchecoslovaque.
by bronx67
20-06-2012 17:55 Go to last post
56 1,180
02-04-2015 21:08 Go to last post
99 3,189
Loups et chiens-loups (2 Viewing)
Tout a propos des animaux similaires au CLT – les autres chiens loups: Chien-Loup de Saarloos, le Lupo Italiano...
62 1,489
Hors sujet (2 Viewing)
A propos de tout et rien - une façon de passer ton temps libre.
24-01-2014 01:16 Go to last post
107 2,305
Les questions à propos de wolfdog.org, en relation avec la base de données et d’autres questions techniques...
by Alexiel
29-08-2018 20:03 Go to last post
55 864
Italiano
Varie (6 Viewing)
Tutto ciò che è connesso con il clc
Zen
03-06-2019 11:49 Go to last post
987 27,058
Adozioni (2 Viewing)
CLC in adozione
05-05-2015 10:29 Go to last post
191 7,245
Cuccioli (5 Viewing)
18-05-2014 13:31 Go to last post
75 11,268
Allevamento (1 Viewing)
Informazioni sullo selezione, informazioni su cuccioli e cucciolate.
09-03-2020 11:05 Go to last post
167 6,628
Come relazionarsi con un cucciolo, problemi più comuni, come risolverli...
03-02-2018 17:34 Go to last post
357 12,661
Club CLC (1 Viewing)
Argomenti per i membri del Club CLC in Italia
88 2,292
Storie per avvertire i futuri proprietari...e non solo per loro.
by elisa
30-06-2014 12:16 Go to last post
140 4,055
Esposizioni (3 Viewing)
I nostri successi, come preparare un clc, come comportarsi nel ring...
by SARKA
09-06-2018 16:58 Go to last post
373 15,262
Incontri (2 Viewing)
Incontri grandi e piccoli, ufficiali e privati. Semplicemente - dove puoi incontrarti con gli altri...
by Jal
17-02-2016 13:06 Go to last post
292 14,506
Nutrizione e salute (2 Viewing)
Come alimentare un clc, informazioni sui mangimi, vaccinazioni, cosa fare in caso di malattia...
by Ostin
24-02-2016 13:27 Go to last post
440 12,975
Sport & addestramento (2 Viewing)
Clc come cani da lavoro - come addestrarli, come insegnare, informazioni su gare e stage...
by SARKA
18-01-2017 09:08 Go to last post
230 6,510
Lupi cecoslovacchi protagonisti nella carta stampata, in video clip e in TV (nella parte di clc o come "controfigure" di lupi) , articoli e programmi su questa razza...
by lupimax
01-06-2015 15:30 Go to last post
143 2,481
Informazioni sullo selezione tecnica, standard di razza, come un clc tipico dovrebbe essere...
07-02-2013 02:59 Go to last post
62 2,831
Lupi e Cani-lupi (3 Viewing)
Tutto sui "fratelli" del clc...anche informazioni su altre razze "lupine": Saarloos, Lupo Italiano...
by humbert
10-03-2018 20:38 Go to last post
183 3,796
....
29-12-2019 00:10 Go to last post
601 40,711
Off topic (3 Viewing)
Su tutto e su niente - un modo di passare il tempo in buona compagnia...
by BRUCH
27-09-2016 15:42 Go to last post
593 18,741
_Gestione (2 Viewing)
Domande riguardanti il sito Wolfodg.org, il database e altri argomenti di ordine tecnico...
07-11-2016 11:38 Go to last post
103 2,085
Lietuviu
Forumas apie čekoslovakų vilkšunius...
Įvairūs (1 Viewing)
Apie viską, kas susiję su CSV
by Vikson
30-07-2013 15:16 Go to last post
53 2,087
Adopcija (1 Viewing)
Šunys ieškantys naujų namų: ne tik kilmingi CSV, tačiau ir į juos panašus "vilkotipiški" šunys iš globos namų....
by Lauryte
04-08-2011 08:57 Go to last post
3 57
Kaip elgtis su šuniuku, dažniausiai pasitaikančios problemos su CSV, kaip jas spręsti...
by elf
01-07-2012 18:37 Go to last post
7 632
CSV klubai Lietuvoje, užsienyje, informacija apie iniciatyvinę grupę CSV klubuose, nuostatai, liečiantys klubinę veiklą...
by leila
03-09-2013 14:44 Go to last post
6 216
Iš gyvenimo.... (1 Viewing)
Pasakojimai būsimiems savininkams...arba viskas kas juoda ir balta apie CSV charakterį ir gyvenimo subtilybes su juo
by wolfin
25-08-2011 15:50 Go to last post
5 723
Kuo maitinti CSV, informacijos apie maistus, maitinimo patarimai, skanėstai, skiepai ir ką daryti, kai šuo suserga....
by mijke
03-11-2012 01:45 Go to last post
10 475
Mūsų pergalės ir pasiekimai parodose, kaip paruošti CSV parodai, kaip išstatinėti....
26 1,062
Reklama ir spauda (1 Viewing)
Vilkšuniai spaudoje, reklamoje, tele diskuose, televizijoje (vaidinantys save ir vilkus). Straipsniai apie veislę...
14 179
Sportas ir dresūra (1 Viewing)
Vilkšuniai kaip darbiniai šunys - kaip juos dresuoti, kaip mokyti tam tikrų elementų, informacija apie seminarus, mokymus egzaminus...
by wolfin
26-07-2012 00:00 Go to last post
13 341
Kaip turi atrodyti tipiškas CSv, kiek jis turi sverti, kokio ūgio yra CSV, informacija apie jaunimo peržiūras ir bonitacijas...
by Vaiva
19-08-2008 08:21 Go to last post
2 6
Susitikima - tie maži ir dideli, oficialūs ir privatūs. Svarbu, kad šunys išsišėltų... Kaip ir kur keliauti su šunimi...
by auuuu
16-09-2011 11:06 Go to last post
10 226
Informacija apie veisimą, selekciją ir vadas....
19 674
Viskas, kas susiję su vilkais, vilkšuniais ir šunvilkiais.. Viskas apie CSV brolius: Saarloosus, Lupo Italiano... ir kitus vilko kraujo turinčius gyvūnus
7 84
Apie viską ir apie nieką - geras būdas gerai leisti gerą laiką...
by dany
24-12-2009 17:05 Go to last post
8 34
Klausimai susiję su Wolfdog veikimu, duomenų baze ir kitais techniniais klausimais
by admin
15-03-2012 01:04 Go to last post
14 54
Nederlands
Overig (1 Viewing)
Alles over Tsjechoslowaakse Wolfhonden
147 2,150
Groot en klein – officieel en prive...
178 2,948
Informatie over Tsw clubs in andere landen, wetgeving betreffende TsW en Kennel club regels
31 581
Fokken (1 Viewing)
Informatie over fokken, bonitaties, jeugd presentaties en nesten
23-09-2017 19:05 Go to last post
84 1,663
Gezondheid en voeding (2 Viewing)
Het voeren van een wolfhond, informatie over hondenvoer, vaccineren, etc
118 1,613
Een puppy grootbrengen, hoe te socialiseren, de meest voorkomende problemen met de TsW, hoe ze op te lossen
by Wilko
08-05-2013 00:25 Go to last post
84 1,223
Honden shows (1 Viewing)
Onze show successen, hoe je een Tsw kunt voorbereiden, hoe hem te showen...
by Koos
22-04-2015 17:41 Go to last post
67 789
Verhalen als waarschuwing voor toekomstige eigenaren - alles over het karakter van Tsjechoslowaakse wolfhonden
86 1,197
Pers, TV en reclame (2 Viewing)
Tsjechoslowaakse wolfhonden in de pers, reclame, video clips en TV (die zichzelf of wolven spelen), artikelen en programma's over het ras...
52 350
Hoe een typische Tsjechoslowaakse Wolfhond er uit zou moeten zien, afmetingen en bespreking van de rasstandaard
21 241
Sport en training (2 Viewing)
Tsjechoslowaakse wolfhonden als werkhonden - hoe ze te trainen, hoe ze nieuwe dingen aan te leren, informatie over wedstrijden en trainingsbijeenkomsten
by mijke
08-07-2013 14:42 Go to last post
85 1,938
TsW in nood (3 Viewing)
TsW die een nieuw tehuis zoeken: honden met stamboom maar ook wolfhondachtigen die in asiels zitten
74 1,457
Alles over dieren vergelijkbaar met de TsW... informatie over andere wolfhonden: Lupo Italiano, Indian Dog...
46 520
Wolfhonden: Saarloos (1 Viewing)
Alles over dieren vergelijkbaar met de TsW... informatie over Saarlooswolfhond...
26 246
Buiten de orde (2 Viewing)
Over alles en niets - over hoe je vrije tijd plezierig door te brengen...
16-04-2013 21:36 Go to last post
166 3,970
_Administratie (1 Viewing)
Vragen gerelateerd aan wolfdog.org, database en andere technische zaken
by Koos
16-03-2014 18:47 Go to last post
59 336
Polski
Forum o Czechosłowackich Wilczakach...
Różne (1 Viewing)
O wszystkim co jest związane z CzW
327 7,161
Adopcje (1 Viewing)
Psy szukające nowego domu: rasowe wilczaki, ale i "wilczakopodobne" psy z polskich schronisk....
by maria
29-10-2015 12:11 Go to last post
107 2,102
Hodowla (5 Viewing)
Informacje o hodowli, selekcji hodowlanej i miotach....
19-01-2017 17:08 Go to last post
256 10,732
Kluby CzW i prawo (1 Viewing)
Kluby CzW w Polsce i za granicą, informacje na temat grupy inicjatywnej Klubu Czechosłowackiego Wilczaka, przepisy dotyczące rasy...
by Bobo
18-04-2017 17:28 Go to last post
43 1,548
Wilczaki w prasie, reklamie, teledyskach i telewizji (grające 'siebie' lub wilki). Artykuły i programy o rasie...
20-04-2016 20:00 Go to last post
140 3,602
Sport i szkolenie (5 Viewing)
Wilczaki jako psy użytkowe - jak je szkolić, jak uczyć kolejnych elementów, informacje o zawodach i seminariach...
253 5,293
Spotkania i podróże (5 Viewing)
Spotkania - te duże i te maleńkie, oficjalne i prywatne. Ważne by psy się wyszalały.... Jak i gdzie jechać z psem na wakacje...
198 8,798
Jak poradzić sobie ze szczeniakiem, najczęstsze problemy z CzW, jak je rozwiązać, ....
by Gaga
21-05-2017 19:03 Go to last post
157 5,316
Wystawy (4 Viewing)
Nasze sukcesy wystawowe, jak przygotować CzW, jak wystawiać....
489 12,591
Wzorzec & bonitacje (4 Viewing)
Jak powinien wyglądać typowy wilczak, ile waży CzW, ile ma w kłębie, informacje o przeglądach hodowlanych ....
83 2,280
Z życia wzięte.... (1 Viewing)
Opowiadania ku przestrodze dla przyszłych właścicieli wilczaków...czyli wszystko o charakterze CzW
by p.zet
26-10-2016 11:05 Go to last post
186 5,722
Żywienie i zdrowie (1 Viewing)
Czym żywić wilczaka, informacje o karmach i pomysły na smakołyki, jak szczepić i co robić, gdy pies zachoruje....
164 5,180
Wilki i wolfdogi (2 Viewing)
Wszystko na temat tych najblizszych braci CzW... A do tego informacje na temat innych wilczych ras: Saarloosów, Lupo Italiano...
04-03-2015 15:33 Go to last post
90 1,482
Foto i video blogi....
by Piter
20-03-2016 10:01 Go to last post
114 3,825
Off topic (1 Viewing)
O wszystkim i o niczym - sposób na miłe spędzenie czasu...
by Piter
21-08-2016 21:49 Go to last post
203 4,540
Pytania związane z działaniem Wolfdoga, bazą danych i innymi sprawami technicznymi....
07-12-2017 12:22 Go to last post
66 1,745
Portugues
Tudo sobre Cão Lobo Tchecoslovaco...
by Margo
11-12-2016 17:45 Go to last post
5 6
Como cuidar do filhote, como sociabilizá-lo, os problemas mais comuns com o CLT, como soluciona-los...
4 13
Informações sobre os clubes da raça, leis que envolvam o CLT, regulamentos do Kennel Club...
by leila
03-09-2013 14:46 Go to last post
5 9
CLT a procura de um novo lar, adoção e doação para CLT’s e outros cães semelhantes, puros ou não...
5 16
Informações sobre criação, seleção, ninhadas...
11 50
O Cão Lobo Tchecoslovaco como um cão de trabalho, como adestrar, informações sobre competições e seminários de adestramento...
17-09-2010 00:12 Go to last post
4 6
Nossos êxitos nas exposições, como preparar um PLC para uma exposição, como lhe apresentar...
8 39
Informações sobre saúde, alimentação, vacinação...
13 30
Como deve ser um típico CLT, medidas e comentários sobre o padrão racial, informações sobre as Bonitações...
5 22
Cão Lobo Tchecoslovaco na TV (como eles mesmos ou como lobos) clipes de vídeo, comerciais, artigos sobre a raça...
7 20
Oficiais e particulares, pequenos e grandes, como e aonde ir com seu CLT...
6 28
Histórias como advertência para futuros proprietários...
31-08-2012 05:23 Go to last post
3 3
Tudo sobre animais semelhantes ao CLT – Informações sobre outros Cães Lobos: Cão Lobo de Saarloos, Cão Lobo Italiano...
11 53
Sobre tudo e nada, uma boa maneira de passar seu tempo livre...
by Pavel
22-12-2009 10:26 Go to last post
5 16
Perguntas relacionadas ao site Wolfdog.org, sobre a Base de Dados e outros assuntos técnicos...
23-05-2013 03:08 Go to last post
24 51
Russian
Forum for Russian speaking people.
Разное (2 Viewing)
Все о Чехословацких влчаках
30 702
Собаки с родословными и просто собаки из приютов
by Karkela
30-08-2014 06:11 Go to last post
14 140
Большие и маленькие встречи - официальные и частные... Как и где путешествовать с влчаком
7 298
Выставки (1 Viewing)
Наши выставочные успехи, как подготовить влчака к выставке, как выставлять...
30-01-2015 22:34 Go to last post
17 581
Как должен выглядеть типичный влчак, нормативы и комментарии к стандарту породы, информация о бонитировках
7 66
Разведение (1 Viewing)
Информация о разведении, селекции, пометах...
15 527
Информация о клубах породы в других странах, положения и правила
3 206
Чехословацкий влчак как рабочая собака - как дрессировать, как учить новым элементам, информация о соревнованиях и семинарах...
8 163
Как заботиться о щенке, как социализировать, наиболее частые проблемы с влчаком и как их решать..
14 747
Как кормить влчака, информация о кормлении, как вакцинировать, что делать, если собака заболела
25 625
Жизнь с ЧсВ (3 Viewing)
Истории и предостережения для будущих хозяев... все о характере Чехословацкого влчака
23 1,625
Чехословацкий влчак в прессе, рекламе, видеоклипах и на ТВ (играя самих себя или волков). Статьи и программы о породе...
7 112
Про животных, похожих на ЧсВ... Информация о других волчьих собаках: Саарлосский вольфхунд, Лупо Итальяно
13 404
Оффто́пик (2 Viewing)
Обо всем и ни о чем - как приятно провести время...
by Galina
25-04-2013 08:05 Go to last post
20 139
Вопросы, связанные с работой wolfdog.org и другие технические вопросы
15 69


What's Going On?
Currently Active Users: 449 (0 members and 449 guests)
View Who's Online
Most users ever online was 3,009, 08-01-2024 at 10:34.
Wolfdog.org forum Statistics
Wolfdog.org forum Statistics
Threads: 15,525, Posts: 434,757, Members: 6,268, Active Members: 4
Welcome to our newest member, Pascalle1

Contains New Posts   Forum Contains New Posts
Contains No New Posts   Forum Contains No New Posts

All times are GMT +2. The time now is 16:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org