Wolfdog.org forum

Wolfdog.org forum (http://www.wolfdog.org/forum/index.php)
-   Kluby CzW i prawo (http://www.wolfdog.org/forum/forumdisplay.php?f=22)
-   -   DO ZAPOMINALSKICH - PIT-6 za 2017r. (http://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=25770)

z Peronówki 20-01-2017 11:24

DO ZAPOMINALSKICH - PIT-6 za 2017r.
 
DO ZAPOMINALSKICH

Przypominam wszystkim, że do 20.01.2017 (czyli do dzisiaj) należy złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-6 za 2017r. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli suk hodowlanych i reproduktorów, bez względu na to, czy psy są używane w hodowli, czy nie (decyduje pieczątka w rodowodzie i wpis w karcie sztywnej w ZK).... PIT'a można pobrać tutaj: http://www.finanse.mf.gov.pl/documen...6(12)-2016.pdf.

Skrócona instrukcja wypełniania:
PIT-6 wypełniamy za rok 2017, w pole nr 40 (D.1.) należy wpisać "Hodowla psów rasowych", w pole 41 (numer działu) wpisujemy "84", a w pole 42 (rozmiar) należy wpisać ilość psów/suk hodowlanych. Wypełniamy oczywiście także wszystkie części A (miejsce i cel składania deklaracji), B (dane identyfikacyjne podatnika) i C (miejsce prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). Podpisujemy się w części E, pole 149.
Zanosimy do Urzędu Skarbowego lub wysyłamy poleconym. :)
Opłata za psa hodowlanego jest niewielka. W odróżnieniu od kary, jeśli się go nie zgłosi.


All times are GMT +2. The time now is 07:25.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org