Wolfdog.org forum

Wolfdog.org forum (http://www.wolfdog.org/forum/index.php)
-   Cluby & nařízení (http://www.wolfdog.org/forum/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Pre všetkých, čo absolvovali SVP na Slovensku anonymný dotazník (http://www.wolfdog.org/forum/showthread.php?t=25515)

leila 12-10-2014 11:14

Pre všetkých, čo absolvovali SVP na Slovensku anonymný dotazník
 
Dávame do pozornosti pre všetkých, čo absolvovali SVP 1 - 3 na Slovensku anonymný dotazník,...

...tento slúži na vyhodnotenie prípravy, absolvovania a následnej regenerácie po vykonaní skúšok vytrvalosti psa (SVP), 1, 2 a 3 stupňa, ktoré organizuje KCHČSV SR.

Skúšky vytrvalosti majú dlhoročnú tradíciu a sú podmienkou uchovnenia jedincov ČsV na Slovensku. Je pre nás preto dôležité, rozšíriť si obzory ohľadom tejto skúšky, čo všetko na jej úspešné absolvovanie vplýva, ako sa na ňu Vy a Váš pes pripravujete, čo môžeme zlepšiť a v neposlednom rade, aký máte na ňu názor.

Pokyny:

Prosím vyplňte čo najviac otázok, drvivá väčšina je však dobrovoľných. Pre každé absolvovanie jednej skúšky vyplňte jeden dotazník. Aj v prípade nedokončenia skúšky dotazník vyplňte a v príslušnej otázke môžete vybrať hodnotu "nedokončil skúšku", prípadne "stav poranenia psa neumožnil skúšku dokončiť".

Výsledky:

Štatistiky a vyhodnotenia budú k dispozícii a klubových stránkach a tiež v klubovom Spravodaji.

http://www.iankety.sk/dotaznik/304433448/1/

Ďakujeme za spoluprácu


All times are GMT +2. The time now is 11:56.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org