Go Back   Wolfdog.org forum > Česky > Chov

Chov Informace o chovu, výběru, odchovech....

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 18-10-2016, 09:57   #1
z Peronówki
VIP Member
 
z Peronówki's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: Późna
Posts: 6,983
Send a message via MSN to z Peronówki Send a message via Skype™ to z Peronówki
Default Vyjadrenie zo schôdze výboru k vydaným krycím listom

Vzhľadom na debatu, ktorá vznikla na Facebook-u okolo niektorých krycích listov vydaných CHK sa Klub rozhodol vydať vyhlásenia a predbežné opatrenie.

Vyhlásenie KCHČSV SR:

Pri výbere chovného páru v riadenom chove berie CHK okrem rodokmeňa do úvahy aj iné faktory, medzi ktoré patria aj dedičné ochorenia. Jedince do chovných párov kombinuje tak, aby sa neuskutočnilo párenie dvoch jedincov prenášajúcich rovnaké dedičné ochorenie. Vo voľnom chove chovný pár vyberá chovateľ, CHK má v tomto prípade iba poradnú funkciu. Na základe chovateľského poriadku môže zamietnuť chov na príliš príbuzných jedincoch. Nemá však právomoc nepovoliť párenie dvoch jedincov, ktorí sú nosičmi tej istej dedičnej choroby, ak chovateľ na takomto spojení nástojí aj napriek upozorneniam na možné riziká.
Cieľom KCHČSV SR ako aj Chovateľskej komisie Klubu je rozvoj plemena pri dodržaní štandardu ako aj etiky chovu. Preto Chovateľská komisia navrhla a Výbor KCHČSV SR schválil mimoriadne opatrenie, ktoré v riadenom aj voľnom chove umožní schváliť len také spojenie, ktoré neumožní počatie a narodenie jedincov postihnutých známym a testovateľným dedičným ochorením. Zároveň sa CHK aj Výbor KCHČSV SR dištancujú od rozhodnutia chovateľov spojiť vo voľnom chove dvoch prenášačov toho istého dedičného ochorenia napriek upozorneniu na riziko.

MIMORIADNE OPATRENIE!

Zdravie a blaho každého psa musí byť prvoradým záujmom každého chovateľa. Je potrebné podporovať zodpovedný chov založený na princípoch genetiky, prevencii dedičných chorôb a láskyplnom prostredí!

Aj keď v súčasnosti nie sú v chove psov plemena československý vlčiak povinné genetické testy na poruchy génov spôsobujúcich ochorenia ako degeneratívna myelopatia (DM), dwarfizmus (DW) a iné, čoraz viac majiteľov psov si necháva svojich psov testovať, nakoľko výsledok testu je dosť podstatnou informáciou pre zdravie budúceho potomstva chovného páru. Zodpovedný chovateľ by mal pri propagácii svojich psov uvádzať vždy pravdivé údaje, neznevažovať a neohovárať iných chovateľov alebo iných psov a vyhýbať sa poskytovaniu falošných či prehnaných tvrdení, ktoré nie sú dokladovateľné. Chov čistokrvných psov prináša so sebou určité povinnosti a záväzky, ktoré by zodpovední chovatelia nemali brať na ľahkú váhu.

Výsledky genetických testov nie sú zverejňované ani verejne dostupné bez súhlasu chovateľov, slúžia len na správny výber a kombináciu rodičovských párov a vyhotovenie štatistík. Samozrejme majiteľ je o výsledku informovaný a ako s informáciou naloží, bude na ňom. Avšak nie všetci chovatelia konajú zodpovedne a často dochádza ku klamlivým tvrdeniam a zatajovaniu výsledkov. Preto sa chovateľská komisia a hlavný poradca chovu KCHČSV rozhodli navrhnúť predbežné opatrenie platné v riadenom aj voľnom chove.

CHK a HPCH KCHČSV rozhodli, že hrozba počatia a narodenia šteniat nesúcich v homozygotnej forme poruchu génu dokázateľne spôsobujúcu dedičné ochorenie, ktoré vážne poškodzuje zdravie a pohodu postihnutého zvieraťa, je neprípustná. Preto oprávňuje hlavného poradcu chovu KCHČSV a chovateľskú komisiu odmietnuť vystaviť odporúčanie na párenie dvoch jedincov nesúcich takúto genetickú poruchu v tom istom géne. V prípade, ak jeden z rodičovského páru nie je pre konkrétne ochorenie testovaný, druhý z rodičovského páru musí mať genetické testy s výsledkom N/N "free" alebo čistý, bez prítomnosti poruchy génu.

Každý chovateľ by mal čo najlepšie napĺňať ciele a poslanie chovateľského klubu. Poslanie a ciele klubu by mal každý chovateľ prijať za svoje a napĺňať ich podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Chov sa uskutočňuje v súlade s poriadkami a predpismi FCI, SKJ a chovateľského klubu. Musí byť v súlade so Zákonom o ochrane zvierat, Zákonom o veterinárnej starostlivosti a s ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi. Za všetkých okolností by mal chovateľ šíriť dobré meno klubu, odlíšiť sa tak od komerčných množiteľov a riadne reprezentovať dané plemeno.

Majitelia vedome nevyužijú na chov psa alebo sučku viditeľne nesúcich exteriérové, genetické alebo povahové nedostatky, ktoré by mohli mať za následok negatívny vplyv na potomstvo alebo na plemeno ako také. Chovateľ nebude vedome produkovať choré šteňatá. Odchovávanie potomstva na jedincoch s vrodenou poruchou alebo na jedincoch smrteľne chorých, je v príkrom rozpore s etikou chovu. Každé spojenie musí byť plánované s prvoradým zámerom zlepšenia plemena.
__________________
.

'Z PERONÓWKI'
FACEBOOK GROUP
z Peronówki jest offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 06:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) Wolfdog.org