Wolfdog database


Pre nájdenie chovateľa, prosím vyberte Chovateľ z menu a vložte jeho meno alebo meno chovateľskej stanice. Ak chcete nájsť informácie o špecifickom vlčiakovi, vyberte Pes a vložte jeho meno alebo meno chovateľskej stnaice, z ktorej pochádza.Štatistiky: 58154 vlčiakov, 26275 majiteľov, 5923 chovateľov
Last database update: 01/02/2024 09:25

Váš súčasný prístupový status: guest [----]
Zoznam chovateľov

Zoznam chovných samcov

Wolfdog.org is a private project that aims to protect the pure breed of Czechoslovakian Wolfdogs. We believe in freedom of speech and our mission to reveal the truth about dishonest breeders and puppy mills.

The project is in no way associated with any official breed club. Data and photos are provided by volunteers. If you want to make corrections, send new photos or request removal of incorrect data / photos, please contact us.

If the future of the breed is also important to you, consider supporting the project.